Izabrana poglavlja iz IS- Koraci do odbrane seminarskog rada Array Štampa Array

Pravila za polaganje ispita Izabrana poglavlja iz informacionih sistema:

1. Temu seminarskog rada potrebno je prijaviti na konsultacijama kod Doc. dr Ognjena Pantelića.

2. Rad treba da sadrži oko 30 strana.

3. Kada se rad završi šalje se mentoru na mail najkasnije 5 radnih dana pred ispit.

4. Tek nakon što se rad oceni, student dobija obaveštenje na mail o mogućnosti izlaska na ispit u roku.